Sestavení tabulek termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti

dc.contributorŠafařík Pavel, prof. Ing. CSc. : 65393
dc.contributor.advisorVestfálová Magda, Ing. Ph.D.;Vít Tomáš, prof. Ing. Ph.D. : 55448;55449
dc.contributor.authorHout, Chyva
dc.date.accessioned2020-11-27T05:35:51Z
dc.date.available2020-11-27T05:35:51Z
dc.date.committed2020-4-30
dc.date.defense2020-08-31
dc.date.submitted2018-11-1
dc.date.updated2020-8-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením tabulek a grafů termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 0 až 1. Teoretická část obsahuje přehled základních termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu. V praktické části je uveden popis algoritmu výpočtů pro zadané hodnoty, kterými jsou: celkový tlak, relativní vlhkost a teplota, a který je důležitou součástí pro určení zbývajících parametrů. V závěru bakalářské práce je příloha, která obsahuje tabulky a grafy termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 0 až 1.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with compilation tables and graphs thermodynamics and thermophysicals properties of moist air depending on temperature and relative humidity from 0 to 1. Theoretical part contains overview of basics thermodynamics and thermophysicals properties of moist air. In the practical part there is a description of calculation algorithms for given values, which are: total pressure, relative humidity and temperature, and which is an important part to determine the remaining parameters. At the end of thesis is a supplement, which contains tables and graphs thermodynamics and thermophysicals properties of moist air depending on temperature and relative humidity from 0 to 1.en
dc.description.mark
dc.format45 s.
dc.format.extentGrafy, Tabulky ROM
dc.identifier.signatureV 202002401
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158240
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonmatsymblbrack1matsymbrbrack STŘEDA, Ivo. Základy rovnovážné termodynamiky. Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-459-7.
dc.relation.isbasedonvsp5mm matsymblbrack2matsymbrbrack ŠAFAŘÍK, Pavel a Magda VESTFÁLOVÁ. Termodynamika vlhkého vzduchu. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06020-9.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectVlhký vzduchcs
dc.subjectrelativní vlhkostcs
dc.subjectměrná vlhkostcs
dc.subjectměrná plynová konstantacs
dc.subjecthustotacs
dc.subjectentalpiecs
dc.subjectrychlost zvukucs
dc.subjectdynamická viskozitacs
dc.subjectkinematická viskozitacs
dc.subjecttepelná vodivostcs
dc.subjectteplotní vodivostcs
dc.subjectMoist airen
dc.subjectrelative humidityen
dc.subjectspecific humidityen
dc.subjectspecific gas constanten
dc.subjectdensityen
dc.subjectenthalpyen
dc.subjectspeed of sounden
dc.subjectdynamic viscosityen
dc.subjectkinematic viscosityen
dc.subjectthermal conductivityen
dc.subjectthermal diffusivityen
dc.titleSestavení tabulek termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkostics
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS15000067
local.identifier.stag39037
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669207
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2401
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.Chyva_Hout.pdf
Size:
2.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hout_vedouci_posudek.pdf
Size:
90.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hout_oponent_posudek.pdf
Size:
140.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections