Hypoteční úvěr jako nástroj financování bytové výstavby v České republice

Title Alternative:The mortgage credit as a mean of financing housing development in The Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
After the renewal of the mortgage banking in our country which was made possible mainly by passing of the Act on obligations no. 84/1995 Co., mortgage credit became common and often used means how to obtain own housing. The target of this work is an exploration of the possibilities of financing our own housing by mortgage credits tendered by several mortgage banks. In the opening part of diploma work I aim at detremination of housing problem in The Czech Republic. Here are analysed current housing fund and housing policy of our country in the first place. Afterwards I focus on ordinary charakteristics of mortgage credits, development of mortgage banking and brief description of mortgage market in our republic. In the following part of diploma work I characterise institutions granting mortgage credits in The Czech Republic and their products. I go on with charakteristics of The Komerční banka, a. s., and with structure of its mortgage product portfolio. My work draws the attention to The KB, a. s., because it is the bank having meaningful position on the czech market of mortgage in the total amount of granted credits. The work is concluded by the case studies in which fictious people ask for granting of mortgage credit by The KB, a. s., and its two main competitors.
Po obnově hypotečního bankovnictví v naší zemi, která byla umožněna především přijetím zákona o dluhopisech číslo 84/1995 Sb., se hypoteční úvěr stal běžným a často využívaným prostředkem k získání vlastního bydlení. Cílem této práce je prozkoumat možnosti financování vlastního bydlení pomocí hypotečních úvěrů nabízených různými hypotečními bankami. V úvodní části diplomové práce jsem se zaměřila na vymezení bytové problematiky v České republice. Zde je analyzován především bytový fond a současná bytová politika v naší zemi. Poté se zabývám obecnou charakteristikou hypotečních úvěrů, vývojem hypotečního bankovnictví a stručným popisem hypotečního trhu. V následující části diplomové práce charakterizuji instituce poskytující hypoteční úvěry v České republice a jimi nabízené produkty. Dále se soustředím na Komerční banku, a. s., a strukturu jejího produktového portfolia. Práce se přednostně věnuje Komerční bance, a. s., jelikož se jedná o instituci mající významnou pozici na českém trhu hypoték v celkové hodnotě poskytnutých úvěrů. Diplomovou práci uzavírají případové studie, ve kterých fiktivní občané žádají o poskytnutí hypotečního úvěru u KB, a. s., a u jejich dvou nejvýznamnějších konkurentů.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 84 s., 20 s. příloh
Subject(s)
housing resources, housing policy, mortgage market, mortgage bank, mortgage credit, annuity instalment, negotiation security, creditworthiness, bytový fond, bytová politika, hypoteční trh, hypoteční banka, hypoteční úvěr, anuitní splátka, smluvní jistina, bonita klienta
Citation
ISSN
ISBN