Jedinec v hospicové a paliativní péči

Title Alternative:Individual in hospice and palliative Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospicové a paliativní péče a jedincem v hospicové a paliativní péči. Práce vycházela z předpokladů, že péče o umírající osoby není v Libereckém kraji dostatečná a na takové úrovni, aby mohla poskytnout komplexní servis v poslední etapě života nevyléčitelně nemocných a že obyvatelé Libereckého kraje nejsou dostatečně informováni o možnosti poskytování hospicové a paliativní péče. Cílem bakalářské práce je podat komplexní přehled o problematice hospicové a paliativní péče, vysvětlit rozdíly v definici a požadavcích na sociální zařízení a sociální pracovníky. Předložit přehled o požadavcích rodin, které se staraly nebo starají o člověka s nevyléčitelnou nemocí. Zjistit, zda lidé vůbec požadují tuto péči o terminálně nemocné osoby v zařízení hospicového typu, popřípadě v jakém rozsahu. Práce je složena ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část poskytuje komplexní přehled o problematice hospicové a paliativní péče. Řeší výzkumné šetření, které bylo provedeno formou dotazníkového šetření. Výsledky z výzkumného šetření ukázaly, že naše společnost se otázkou péče o umírající osoby zabývá nedostačujícím způsobem a že lidé nejsou dostatečně informovaní o možnostech péče o umírající osoby. Vyústily v konkrétní navrhovaná opatření: rozšířit hospicovou a paliativní péči na území Libereckého kraje, zvýšit informovanost v péči o osoby v terminálním stádiu života.
Description
50 s., 12 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
hospice care, palliative care, hospicová péče, paliativní péče
Citation
ISSN
ISBN