Posttraumatická péče

Title Alternative:Post-traumatic Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o psychologické službě Policie České republiky se zaměřením na posttraumatickou péči a o jejím využití u Policie České republiky Libereckého kraje.
 Na prvních stranách této práce se čtenář seznámí s pojmy, které jsou na tuto problematiku vázány, s Policií České republiky, s psychologickou službou a její historii a v neposlední řadě s právní úpravou na které je její činnost zakotvena.
 V druhé části práci se zabývám objasněním důvodů, proč je využívání a poskytování posttraumatické intervenční péče důležité. Závěrem práce je poukázání na to, že posttraumatická péče o příslušníky Policie České republiky je žádoucí pomoc samotnému pomáhajícímu při zvládání traumatizujících a stresových situací, se kterými se setkává při výkonu povolání. Dále je nesporné, že péče o duševní zdraví je úzce spojena i se zdravím tělesným, zvyšuje odolnost vůči zátěži a přímo přispívá k vlastní kvalitě činnosti policisty při řešení standardních i mimořádných situací ve výkonu služby. Péče o duševní zdraví je i v dnešní době podceňována a není vnímána příliš pozitivně ani v řadách policistů. Toto přisuji nedostatečné informovanosti o posttraumatické intervenční péči, psychologické službě a její činnosti. Proto je potřebné vybavit policisty na všech stupních dostatkem informací o činnosti, významu a důležitosti krizové intervence. Důsledky nezvládnutých traumatizujících událostí mohu mít často fatální následky jak pro postiženého jedince, tak i pro jeho okolí. Bylo by tedy žádoucí, aby se činnosti posttraumatických intervenčních týmu stala zcela běžnou praxí po stresující a traumatizující práci policistů.
Description
61 s., 4 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
post-traumatic stress disorder, nursing care, posttraumatická stresová porucha, ošetřovatelská péče
Citation
ISSN
ISBN