Kosmogonický vodní mýtus Geneze a jeho zdroje v Přední Asii.

Title Alternative:The Cosmogonic Water Myth of Genesis and its Resources in Forepart of the Asia.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The works tries to draw the attention to the similarity of cosmogenic water myths in this area and to offer possible explatations. The concentration follows both medieval culture of Mesopotamia and the civilizations of the ancient Egypt. These ones were in immediate contacts with Israelis, it means the nation of the Bible. The content of each chapters are the geography limitations and the history of the nations of Israel, Egypt and Mesopotamia. The attention is concentrated on their conception of water both in agricultural and religious life and opinions. There are cosmogenic myths from the Ugarit, Mesopotamia and Egypt first of all with the comparison with Genesis cosmogenic myth. My dissertation does not offer the final interpretation because the research is under the continuous changes in archeological and psychological spheras.
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku kosmogonického vodního mýtu Geneze a jeho zdrojů v oblasti Přední Asie. Práce si klade za cíl upozornit na podobnost kosmogonických vodních mýtů z této oblasti a nabídnout možná vysvětlení. Pozornost je zaměřena na kulturu starověké mezopotamské a egyptské civilizace, které bezprostředně sousedily s Izraelci, národem Bible. Obsahem jednotlivých kapitol je geografické vymezení a historie Izraelců, Egypťanů a Mezopotamců. Pozornost je soustředěna na jejich pojetí vody, ať už pro zemědělský život či v náboženském smýšlení. V ústřední roli jsou mýty kosmogonické z Ugaritu, Mezopotámie a Egypta a jejich porovnání s kosmogonickým mýtem Geneze. Diplomová práce nenabízí konečnou interpretaci, jelikož výzkum neustále podléhá novým poznatkům, ať už z oblasti archeologie nebo psychologie.
Description
katedra: KFL; rozsah: 87
Subject(s)
bible, genesis. archeology, myth, cosmogeny, religious, culture, egypt, mesopotamia, ugarit, israel, water, bible, genezis, archeologie, mýtus, kosmogonie, náboženství, kultura, egypt, mezopotámie, ugarit, izrael, voda
Citation
ISSN
ISBN