Monitorování základních elektrických veličin u vybraných metod odporového svařování.

Title Alternative:The monitoring of the basic electrical values of chosen methods of the resistance welding.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is concerned with a realization of monitoring system which enables to measure the sensor-based data of the resistance spot welding. There are the main characteristics of the spot welding methods mentioned in the thesis as well as their physical principles and differences within the process depending on various kinds of basic materials. Fundamental disturbing effects, that influence the quality of spot welds, and methodical procedures of the evaluation of the quality of spot welds by destructive and nondestructive ways are described. The thesis offers a proposal of three alternatives for the measurement of sensor-based data of the resistance spot welding. The utility of the system is verified by monitoring of the effect of the growing abrasion of the electrodes on the time courses of electrical values of the welding process and on the quality of the welds.
Diplomová práce se zabývá realizací monitorovacího pracoviště, umožňujícího měření procesních veličin u odporového bodového svařování. V práci jsou uvedeny základní charakteristiky odporových metod svařování a jejich fyzikální podstaty a odlišnosti procesu u různých typů základních materiálů. Popisují se základní rušivé vlivy, které mají vliv na kvalitu bodových svarů, a metodické postupy hodnocení kvality spojů destruktivními i nedestruktivními metodami. Je proveden návrh tří variant pro měření procesních veličin u odporového bodového svařování. Funkčnost zařízení je ověřena při sledování vlivu rostoucího opotřebení elektrod na časové průběhy elektrických veličin svařovacího procesu a kvalitu svarů.
Description
katedra: KSP; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 69 s., 16 s. příloh
Subject(s)
monitoring, resistance spot welding, value, system, electrodes, monitorování, bodové odporové svařování, veličina, system, elektrody
Citation
ISSN
ISBN
Collections