Vlastnosti chemosenzoru na bázi sol-gel vrstev TiO2

Title Alternative:Properties of Chemosensor on a Base of Sol - Gel Layers TiO2
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená práce se zabývá metodikou měření elektrických vlastností vrstev oxidu titaničitého čistých nebo s nanočásticemi anatasu na interdigitálních zlatých elektrodách v závislosti na vlhkosti okolí a určením nejvhodnějších podmínek přípravy a měření elektrických veličin pro potenciální použití jako vlhkostních senzorů. Experimentálně bylo zjištěno, že vodivost připravených vzorků vrstev oxidu titaničitého se významně mění s okolní vlhkostí a je frekvenčně závislá. Naproti tomu kapacita vzorků byla téměř konstantní a frekvenčně nezávislá. Pro použití těchto vrstev je nejvhodnější oblast frekvencí 1000 až 30000 Hz. Vrstvy čistých nanočástic anatasu byly nepoužitelné z důvodu nereprodukovatelnosti. Nejlepší výsledky byly získány s vrstvami sol-gel se zabudovanými nanočásticemi.
This work deals with a method of a measurement of electric characteristics of titanium oxide or films with nanoparticles of anatase prepared by a sol-gel method on interdigital gold electrodes in dependence on a humidity of surroundings and it also deals with a determination of best preparative conditions and measurement of electric values for potential use like humidity sensors. We experimentally determined that conductivity of prepared samples of titanium oxide films is frequency dependent and changes with humidity of surroundings. On the other side sample capacity is almost constant and frequency independent. For using of these films is optimal frequency from 1000 to 30000 Hz. Films of pure anatase nanoparticles were not applicable due to measurement irreproducibility. Best results were obtained with sol-gel films with embedded nanoparticles.
Description
katedra: KEL; rozsah: 79
Subject(s)
chemosenzor, sol - gel metoda, tio2, vlhkostní senzory, chemosensor, sol - gel method, tio2, humidity sensors
Citation
ISSN
ISBN