Komperacea každodenního života v Západním a Východním Berlíně v letech 1945-1961

Abstract
Práce má za cíl porovnat hlavní aspekty každodenního života obyvatel Západního a Východního Berlína. Týká se především rodinného života, konzumního zboží a módy, kultury, dopravy, literatury, sportu, architektury a bydlení v letech 1945-1960. Sleduje zejména rozdíly životních poměrů obyvatel za studené války.
This thesis aims to compare the main aspects of the everyday life of citizens in West and East Berlin, this is especially true for: family life, consumer goods and fashion, culture, transport, literature, sport, architecture and housing in 1945-1960. It mainly monitors the differences in the living conditions of the citizens during the Cold War.
Description
Subject(s)
komparace, Západní a Východní Berlín, 1945-1960, každodenní život, comparation, West and East Berlin, 1945-1960, everyday life
Citation
ISSN
ISBN