Kritéria a výsledky hodnocení podmínek pro zahájení podnikání v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie

Abstract
Bakalářská práce se zabývá kritérii a výsledky hodnocení podmínek pro zahájení podnikání v České republice a ve Velké Británii. Zejména hodnotí založení společností s právní formou podnikání s. r. o. a Ltd., které si jsou navzájem podobné. Úvodní část práce se zabývá podrobnými postupy založení jednotlivých forem podnikání spojených se získáním potřebných oprávnění, dodržování příslušných zákonů a vymezením vztahů s důležitými úřady. V následujících částech představuje zvolené přístupy hodnocení podmínek pro založení společností, mezi které patří žebříček hodnocení dle Doing Business, žebříček hodnocení konkurenceschopnosti podle Světového ekonomického fóra a podle Mezinárodního švýcarského institutu pro rozvoj managementu. Na závěr se práce věnuje analýze porovnávající výsledky získané z jednotlivých žebříčků a z praktických poznatků.
Bachelor thesis is devoted to criteria and results of evaluation of requirements for starting business in the Czech Republic and in the Great Britain. Especially, it evaluates the establishment of a company with legal form of business s.r.o. and Ltd which are similar to each other. Introductory part is focused on establishment procedure of particular business forms in connection with obtaining of required permissions, legal compliance and definition of relationship with important offices. Following parts of the Thesis present selected procedures for evaluation of conditions for establishment of a company. The selected procedures are Doing Business rating, evaluation of competitiveness according to the World Economic Forum and International Institute for Management Development in Switzerland. Finally, the Thesis analyzes the results obtained from selected ratings and from practical knowledge.
Description
Subject(s)
Česká republika, Doing Business, konkurenceschopnost, limited company, podnikání, společnost s ručením omezeným, Velká Británie, Czech republic, Doing Business, competitiveness, limited company, business, limited liability company, United Kingdom
Citation
ISSN
ISBN