Prádlo pro automobilové závodníky

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na nehořlavé prádlo pro automobilové závodníky s použitím tzv. bezešvé metody výroby. Experiment se zabývá především konfekčním návrhem trupového výrobku a jeho převodem do programu středoprůměrového okrouhlého pletacího stroje. Při řešení střihové části se zaměřuje na ergonomii automobilového závodník a dynamické tělesné rozměry, řešení materiálové části se pak zaměřuje především na nehořlavost finálního výrobku.
This bachelor thesis is focused on non-flammable underwear for car racers using the so-called seamless method of production. The experiment deals primarily with the confectional design of the product and its transfer to the program of a medium-diameter circular knitting machine. When dealing with the pattern part, it focuses on the ergonomics of the driver and the dynamic body dimensions, the solution of the material part focuses mainly on the fire resistance of the final product.
Description
Subject(s)
Bezešvé prádlo, nehořlavost, automobilový závodník, Seamless underwear, fire resistancy, car racer
Citation
ISSN
ISBN