Vzorování stuh ve firmě Stap Vilémov

Title Alternative:Patterning of ribbons in the company Stap Vilémov
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Rámcový přehled textilních pojmů týkající se stuhařského oboru, včetně jejich charakteristiky a objasnění. Přechod předkalcovské techniky k mechanickým strojům a principy a rozřazení stuhařských tkalcovských strojů. Zmapování počátků a vývoje stuhařství v nejsevernějším výběžku České republiky, vznik tehdejšího národního podniku STAP v roce 1948, jeho poválečný vývoj, včetně modernizace a následná transformace podniku v průběhu první vlny kupónové privatizace, která s sebou přinesla nové možnosti a uplatnění na celosvětovém trhu. Specifikace využití nových technologií v návrhu i výrobě stuh a přehled široké palety využití stuh a stuhařských výrobků doma i v světě.
Skeleton review of terms from the textile industry related to the ribbon´s field including their characteristics and explication. Transformation preweaving technics to mechanical based technology and principles and segmentation ribbon´s weaving machines. Mapping of origin and development ribbon´s field in the northernmost of the Czech Republic, birth the of national company STAP in 1948, its postwar development including renovation and following transformation during the first wave coupon privatization, which brought new opportunuties at the world market. Specifications of usage new technologies in design and in production of ribbons. Review of wide utilization ribbon´s products in Czech Republic and abroad.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 48 s. (66 422 znaků)
Subject(s)
stuha, kraj, vazba, technická vzornice, produkt, stroj, ribbon, edge, binding, technical pattern, product, machine
Citation
ISSN
ISBN