Simulace obvodů v grafickém editoru číslicových obvodů

Abstract
Práce se zabývá rozšířením a upravením webové aplikace grafického editoru číslicových obvodů. Rozšířeními jsou interaktivní simulace obvodů (vizuální zviditelnění aktivních vodičů) na straně klienta. Testování a automatická kontrola vytvořených obvodů za využití programu Xilinx Vivado na straně serveru. Dále navržení a implementace uživatelského rozhraní pro správu a zadávání úkolů ve frameworku Backbone JS a nasazení celé aplikace na školní server.
The thesis deals with the extension and modification of the web application of graphic digital circuits editor. The new features are interactive circuit simulation on the client side (to make active wires visually highlighted). Testing and auto-checking of created circuits using Xilinx Vivado on server-side. The thesis also describes the design and implementation of the user interface for managing and assigning tasks. And last: deploying the entire application to the school server.
Description
Subject(s)
Simulace obvodu, číslicové obvody, grafický editor, webová aplikace, PHP, Javascript, Backbone JS, Joint JS, Xilinx Vivado, Circuit simulation, digital circuits, graphic editor, web application, PHP, Javascript, Backbone JS, Joint JS, Xilinx Vivado
Citation
ISSN
ISBN