Biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce

dc.contributorKoprnický Jan, Ing. Ph.D. : 54923
dc.contributor.advisorBittner Václav, Mgr. : 55625
dc.contributor.authorMolová, Anna
dc.contributor.otherDanilová Iveta, Ing. Konzultant : 65018
dc.date.accessioned2019-09-06T06:08:44Z
dc.date.available2019-09-06T06:08:44Z
dc.date.committed2019-6-30
dc.date.defense2019-08-28
dc.date.submitted2019-1-2
dc.date.updated2019-8-28
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractHlavním cílem práce bylo nalézt a zhodnotit biomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie práce. V rámci stanovených cílů jsme vytvořili přehled funkční anatomie horní končetiny, shrnuli poznatky o svalové síle končetiny spolu s ergonomií úchopu a popsali jsme metodiku stanovení lokální svalové zátěže horní končetiny. Následně jsme zrealizovali výzkumné šetření zaměřené na maximální svalovou sílu ve třech polohách. Výzkumu se účastnilo 506 lidí různého věku a pohlaví. Výsledkem výzkumu je vyšší síla u mužů oproti ženám a nalezená závislost mezi sílou a polohou horní končetiny, ve které se síla měří.cs
dc.description.abstractThe main aim of this work was to find and evaluate biomechanical aspects of human hand grip in the context of work ergonomics. Within the set goals, we created an overview of the functional anatomy of the upper limb, summarized the knowledge of muscle strength of the limb together with the grip ergonomics and described the methodology for determining the local muscular load of the upper limb. Subsequently, we made research focused on maximum muscle strength in three positions. The research included 506 people of different ages and sexes. The result of the research is to force higher among men than women found a correlation between the strength and position of the upper limb, in which power is measured.en
dc.description.mark
dc.formats.53
dc.format.extentGrafy, Tabulky 1 -ROM
dc.identifier.signatureV 201900998
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153365
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČESKO. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. 2007. Nařízení vlády č. 361 ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 111, s. 5086-5236. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonDostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361
dc.relation.isbasedonGRIM, M., O. NAŇKA a I. HELEKAL. 2014. Atlas anatomie člověka - Atlas of Human Anatomy I.: Končetiny, stěna trupu - Limbs, Body Wall. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4012-6.
dc.relation.isbasedonHUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. 2017. Memorix anatomie. 4. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7553-420-0.
dc.relation.isbasedonJEBAVÝ, Radim. 2017. Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3665-8.
dc.relation.isbasedonMALÝ, Stanislav et al. 2016. Ergonomické stresory pod kontrolou, aneb, Ergonomie - jak na to.
dc.relation.isbasedonPraha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 978-80-87676-26-4.
dc.relation.isbasedonMARTIN-MARTIN, Jaime a Antonio CUESTA-VARGAS. 2014. Quantification of functional hand grip using electromyography and inertial sensor-derived accelerations: clinical implications.
dc.relation.isbasedonBioMedical Engineering [online]. 13(161) [cit. 2019-01-13] ISSN 1475-925X.
dc.relation.isbasedonDostupné také z: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1475-925X-13-161
dc.relation.isbasedonNETTER, Frank H. et al. 2016. Netterův anatomický atlas člověka. 6. vyd. Brno: Albatros Media. ISBN 978-80-264-1176-5.
dc.relation.isbasedonPILNÝ, Jaroslav et al. 2017. Chirurgie ruky: 2. aktual. a dop. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0180-1.
dc.relation.isbasedonRICHTR, Milan a Otakar KELLER. 2014. Nemoci šlach a šlachových pochev nebo úponů svalů z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Neurologie pro praxi. 15(5), s. 244 - 248. ISSN 1803-5280.
dc.relation.isbasedonŠENK, Zdeněk. 2012. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS. 2. vyd. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-737-9.
dc.relation.isbasedonŠIŠKOVÁ, Veronika. 2014. Design pracovního prostředí a jeho vliv na výkonnost pracovníka: The work environment design and its effect on worker efficiency : teze disertační práce.
dc.relation.isbasedonZlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. ISBN 978-80-7454-459-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectúchopcs
dc.subjectergonomie rukycs
dc.subjectmaximální síla stiskucs
dc.subjectgripen
dc.subjecthand ergonomicsen
dc.subjectmaximum grip stengthen
dc.titleBiomechanické aspekty úchopu lidské ruky v kontextu ergonomie prácecs
dc.titleBiomechanical aspekts of grasping the human hand in the context of ergonomics of worken
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineBMT
local.degree.programmeBiomedicínská technika
local.degree.programmeabbreviationB3944
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD16000007
local.identifier.stag39354
local.identifier.verbiskpw06583060
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo998
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:06cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Molova_Anna_.pdf
Size:
4.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Molova_posudek_vedouci.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Molova_posudek_oponent.pdf
Size:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP