Charakterizace nanočástic pomocí rozptylu světla

dc.contributorPsota Pavel, Ing. Ph.D. : 61197
dc.contributor.advisorKunc Štěpán, Ing. Ph.D. : 62113
dc.contributor.authorKurel, Václav
dc.date.accessioned2021-08-20T11:10:15Z
dc.date.available2021-08-20T11:10:15Z
dc.date.committed2021-5-17
dc.date.defense2021-06-16
dc.date.submitted2020-10-9
dc.date.updated2021-6-16
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá charakterizací velikosti nanočástic pomocí metod, které jsou založené na rozptylu světla. Teoretická část vysvětluje základní jevy a principy metod charakterizace nanočástic, zejména metodu DLS (Dynamic Light Scattering). Praktická část se zabývá měřením velikosti nanočástic pomocí dynamického rozptylu světla (DLS), vyhodnocení naměřených dat v programu MATLAB a následné kvantitativní a kvalitativní analýze velikosti nanočástic z naměřených dat.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with the characterization of nanoparticles size using methods, which are based on light scattering. The theoretical part explains the basic phenomena and principles of methods for characterization of nanoparticles, mainly method DLS (Dynamic light scattering). The practical part deals with measuring the size of nanoparticles using dynamic light scattering (DLS), evaluation of measured data in MATLAB and subsequent quantitative and qualitative analysis of nanoparticle size from measured data.en
dc.description.mark
dc.format69 s. (78 018 znaků)
dc.format.extentSchémata, Grafy nejsou
dc.identifier.signatureV 202102974
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160483
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonrenewcommandlabelenumi[theenumi] beginarab itemSaleh, B. E. A., Teich, M. C. : Základy fotoniky I,II,III,IV MATFYZPRESS, Praha 1994-95 itemMalý P., Optika , Karolinum, 2008, ISBN: 9788024613420 itemMalacara, D. Optical Shop Testing (3rd Edition) , John Wiley & Sons, 2007, ISBN: 978-0-471-48404-2 itemČasopisecká literatura~dle zadání vedoucího BP endarab
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectrozptyl světlacs
dc.subjectDLScs
dc.subjectBrownův pohybcs
dc.subjectkorelacecs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectlight scatteringen
dc.subjectDLSen
dc.subjectBrownian motionen
dc.subjectcorrelationen
dc.subjectnanoparticleen
dc.titleCharakterizace nanočástic pomocí rozptylu světlacs
dc.titleCharacterization of nanoparticles by light scatteringen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAVI
local.degree.programmeAplikované vědy v inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB3901
local.department.abbreviationKFY
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM18000226
local.identifier.stag41774
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc952c364-50ad-418b-88db-8b0e154ee1c7
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2974
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Charakterizace_nanocastic_pomoci_rozptylu_svetla.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
KUREL_VEDOUCI_BP_KUNC_POSUDEK_STAG.pdf
Size:
471.17 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kurel_opo_Psota_STAG1.pdf
Size:
569.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP