Šperk hračkou

Title Alternative:Jewel As A Toy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou stresu a jedním z jeho projevů - nervozitou. Pomocí zkoumání odborné literatury a také pomocí soukromého průzkumu bylo zjišťováno, jak se tyto fenomény neverbálně projevují na člověku. V praktické části této práce byla vytvořena kolekce šperků ? hraček, které mají za úkol zabavit neklidné ruce nervózních lidí a zbavit je tak přebytečné energie. Pro výrobu artefaktů bylo nezbytné zhotovit modely těchto šperků a materiálové zkoušky. Pro zdokumentování praktické části bylo použito fotografií a také popisného textu. Teoretická část byla věnována popsání problematiky stresu, existujících šperkařských děl s podobnou tématikou, popsání rozličného ztvárnění pohybu ve výtvarném umění a architektuře a dále popsání použitých materiálů a technologických postupů.
The bachelor thesis deals with the problem of stress and one of its characteristics ? nervousness. With the help of literature and a private survey, it was examined how these phenomena can be indicated in people's nonverbal behaviour. In the practical part of the thesis a collection of jewellery ? toys was made. The collection was designed in a way to make the restless hands of nervous people relaxed and to help people to get rid of an excess of energy. For the production of artefacts it was necessary to make models of the jewels and to test the materials used. The practical part is created by using photographs and descriptive texts. The theoretical part is composed of a description of stress, a list of similar jewellery, a depiction of representation of movement in fine arts and architecture and a description of technological processes and materials used.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1x CD; rozsah: 36
Subject(s)
stres, nervozita, neklidné ruce, hračky, šperky, alpaka, pěnová guma, polymethylmethakrylát, stress, nervousness, restless hands, toys, jewelry, alpaca, sponge rubber, polymethylmethacrylate
Citation
ISSN
ISBN