Školní integrace z pohledu rodičů intaktních dětí

Title Alternative:School Integration from the Perspective of Parents of intact Childern
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá názory rodičů intaktních dětí na integraci dítěte s tělesným postižením do třídy běžné mateřské školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Jejím cílem je analyzovat získaná data, která jsou východiskem k vyhodnocení jedné z vnějších podmínek integrace. Konkrétně: postoj společnosti - rodičů intaktních dětí z MŠ U Potůčku k této problematice. Práce je složena ze dvou hlavních částí. Z části teoretické a empirické. V teoretické části se práce zabývá teoretickými východisky a podmínkami k integraci. V části empirické zjištěním postojů rodičů k integraci. Data byla získána metodou dotazníkového šetření a řízeného polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky empirické části prokázaly, že postoj rodičů k integraci je pozitivní.
Description
41 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
children with physical disabilities, preschool education, tělesně postižené děti, předškolní výchova
Citation
ISSN
ISBN