Vhodné aktivity prováděné po čtení v anglickém jazyce

Title Alternative:Appropriate post-reading activities in the EFL classes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with appropriate post-reading activities in the EFL environment. The thesis is divided into three parts. In the first part the thesis acknowledges the importance of reading in our culture and langugage learning. The reading process is examined in detail and the concept of an appropriate post-reading activity is clarified. In the second part some of the most crucial methodological principles are described. The last part comprises of the settings, organization, realization and evaluation of the pracitcal project that had been carried out to determine the effects of appropriate post-reading activities, such as improved language proviciency and participation. The bibliography is included. In the appendices there are attached "Diploma Thesis Registration Form", the front page of the thesis, a sample annotation, and sample outputs of students´ activities.
Práce se zabývá vhodnou formou aktivit prováděných po čtení v anglickém jazyce. Práce je členěna do tří částí. První se věnuje důležitosti čtení a upřesňuje pojem vhodné aktivity prováděné po čtení. Druhá se věnuje shrnutí metodologických principů nezbytných pro výuku čtení a navazujících aktivit. Poslední část popisuje prostředí, uspořádání, uskutečnění a vyhodnocení praktického projektu, který byl uskutečněn za účelem prokázání účinků vhodných aktivit prováděných po čtení a na jazykové kompetence žáků a jejich zapojení do hodiny. Přiložen je seznam literatury vztahující se k diplomové práci. V přílohách jsou: formulář "Zadání diplomové práce", titulní list DP a ukázky prací žáků.
Description
katedra: KAJ;
Subject(s)
post-reading activities efl classes, po čtení aktivity anglický jazyk efl
Citation
ISSN
ISBN