Vliv značky a propagace při koupi oděvů

Title Alternative:The Influence of Brand and Promotion in Buying Clothes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem značky při koupi oděvů u spotřebitelů ve věkové kategorii patnáct až dvacet šest let, kteří v současné době studují. V první části této práce jsou vysvětleny pojmy vztahující se k této problematice, doprovázeny příklady z praxe pro dokreslení skutečnosti. V praktické části je pak proveden samotný marketingový průzkum, který zjišťuje, jak tato skupina spotřebitelů značku vnímá, jaké parametry jsou pro nákup oděvů určující a jaký vliv zde značka hraje. V poslední části práce jsou potom popsány návrhy efektivní propagace zaměřené na tuto skupinu spotřebitelů na základě dat zjištěných v marketingovém průzkumu.
This bachelor work deals with the influnce of brand in buying clothes of consumers in the age category from fifteen to twenty six years who are studying at this time. There are explained terms relating to this problems in the first part, accompanied with some practical examples for its better understanding. There is realized the marketing research in the practical part, which detects how this part of consumers perceive brand, what parameters are the most important in the process of buying clothes and what role brand plays. Furhermore there are described the proposals of efficient promotion focused at this part of consumers based on the facts detected in the marketing research in the last part of this work.
Description
katedra: KHT; rozsah: 62 s., 14 s. příloh
Subject(s)
značka, logo, podniková identita, vliv, marketingový průzkum, propagace, brand, logo, corporate identity, influence, marketing research, promotion
Citation
ISSN
ISBN