Nová Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech

Abstract
Dětská psychiatrická nemocnice je tím nejbezpečnějším místem, kam se dítě může dostat. V ideálním případě by to měla být vaše první volba při rozhodování, kam vyrazíte na dovolenou. Místo, kde si děti odpočinou a dostane se jim pomoci, když o ni požádají. Prostě klid, mír a ticho. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nové dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Snažil jsem se o vytvoření budovy, která bude vhodně reagovat na své okolí a zároveň vytvoří dostatečně flexibilní prostředí pro jeho užívání. Dům sdružuje tři různé provozy - lůžková oddělení, terapeutické prostory a kancelářské zázemí pro personál s odborníky.
A children's psychiatric hospital is the safest place a child can go. Ideally, it should be your first choice when deciding where to go on vacation. A place where children can rest and get help when they ask for itjust peace and quiet. This bachelor's thesis deals with the design of a new children's psychiatric hospital in Louny. I have tried to create a building that will respond appropriately to its surroundings and at the same time create a sufficiently flexible environment for its use. The building combines three different areas - inpatient wards, therapeutic areas and office space for staff and professionals.
Description
Subject(s)
Psychiatrie, nemocnice, dětská psychiatrie
Citation
ISSN
ISBN