Sekundární prevence u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Title Alternative:Secondary prevention by patients with chronic obstructive pulmonary disease
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Prací se zaměřujeme na chronickou obstrukční plicní nemoc (dále jen CHOPN) a obzvláště na sekundárně preventivní opatření, kterými lze onemocnění zmírnit. V teoretické práci definujeme pojmy související s CHOPN (její klasifikaci, diagnostiku, metody, faktory geneze i klinický průběh). Dále uvádíme všeobecně prevenci a v užším záběru opatření sekundárního typu, který je zacílen na zamezení kouření, inhalační techniky a systémy, rehabilitace, eliminace rizikových faktorů a podpůrné terapie. Neopomíjíme edukaci a specifika ošetřovatelské péče. V empirické části práce se věnujeme plnění cílů práce zaměřených na deskripci znalostí pacientů o preventivních postupech a jejich dodržování, zjištění zdrojů edukace prostřednictvím kvantitativní metodologie za pomocí techniky pozorování a dotazníkového šetření mezi respondenty pacienty Plicního oddělení a Plicní ambulance Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.. Výsledky jsou analyzovány, diskutovány a na jejich základě navrhujeme možná doporučení pro praxi. Cílem práce je dále tvorba edukačního standardu.
Description
102 stran :tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
therapy, obstructive lung disease, terapie, chronická obstrukční plicní nemoc
Citation
ISSN
ISBN