Zlepšování podnikových procesů pomocí Lean Six Sigma technik

dc.contributorGurecký Libor, Mgr. : 68095
dc.contributor.advisorŠírová Eva, Ing. Ph.D. : 59042
dc.contributor.authorVícha, Josef
dc.date.accessioned2021-12-23T06:49:23Z
dc.date.available2021-12-23T06:49:23Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2021-09-08
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na použití metodik Six Sigma na specifický projekt ve vybraném podniku. První části věnované rešerši se tato diplomová práce věnuje základním principům Six Sigma, nástrojům, které se používají ve fázích DMAIC. V další části, této diplomové práce, respektive v praktické části, je představena společnost, ve které byl projekt realizován a tato diplomová práce zpracována. V této části se dále rozebírá řešený projekt tj. snížení časů a nákladů na úklid lakovacích boxů. Pomocí fází DMAIC mělo být dosaženo cíle projektu a to je snížení nákladů o 20 %, časů na úklid o 30 000,- Kč u lakovacích boxů a 36 000,- Kč u robotické kabiny a snížení časů z 96 hodin a 76 hodin a více.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the use of Six Sigma Methods on a specific project in the selected company. The first part dedicated to the search, this diploma thesis deals with the basic principles of Six Sigma, tools that are used in DMAIC stages. In the next part, this thesis, or in the practical part, the company in which the project was implemented and this thesis was prepared. In this section, the project is further discussed is reduction of times and cost of painting box cleaning. By using the DMAIC phases, the project objectives should be achieved and this is a 20 % cost reduction, 30 000,- Kč cleaning times for painting boxes and 36000,- Kč u robotic cabs and reduce times from 96 hours and 76 hours and more.en
dc.description.mark
dc.format68
dc.format.extentGrafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202103470
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161149
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBENNETT, Jason a Jennifer BOWEN. 2018.~Lean: 8-in-1 book ultimate collection - lean startup, lean analytics, lean enterprise, kaizen, six sigma, agile project management, kanban, scrum. England: Independently published. ISBN 9781720216292. ~par parCROLL, Alistair a Benjamin YOSKOVITZ. 2016.~ Lean analýza: využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího startupu. Brno:~BizBooks. ISBN 978-80-265-0507-5.par parMYERSON, Paul.~2012.~Lean supply chain and logistics management. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-176626-5.par parSVOZILOVÁ, Alena. 2011.~Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3938-0.par parPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019- 09-26]. Dostupné z:~http://knihovna.tul.cz.par parKonzultant: Ing. Josef Bajčík, CI Inženýr, Bombardier Transportation Czech republicpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectLeancs
dc.subjectoptimální procescs
dc.subjectSix Sigmacs
dc.subjectValue Stream Mappingcs
dc.subjectDMAICen
dc.subjectLeanen
dc.subjectoptimal processen
dc.subjectSix Sigmaen
dc.subjectValue Stream Mappingen
dc.titleZlepšování podnikových procesů pomocí Lean Six Sigma technikcs
dc.titleImprovement of the business processes with Lean Six Sigma techniquesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000347
local.identifier.stag40753
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisd28b6f66-40fe-4ca8-8ee3-e28f3ab716ee
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3470
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Josef_Vicha.pdf
Size:
16.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_DP_J.Vicha.pdf
Size:
155.52 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouci_DP_J._Vicha.pdf
Size:
608.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
21.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP