Sportovní tašky - využití žakárské tkaniny a digitálního tisku

Title Alternative:Sports bags - using jacquard fabric and digital printing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na sportovní tašky z hlediska desinatéra. Silným inspiračním zdrojem se pro mě stala kultura hip hopu. Hlavním záměrem bylo propojení dvou zvolených technik tkaní a tisku. Teoretická část je věnována seznámení se s hip hopovou kulturou a vybranými technikami tisku a tkaní. Popisuje pět hlavních elementů hip hopu. V technice tisku se zabývá využitím digitálního sublimačního tisku a tvorby tkaniny na žakárském stroji. Praktická část je zaměřena na kolekci navržených sportovních tašek. Zde je představen celý proces práce od samotných návrhů na tisk a vzoru na tkaní, který byl navrhnut a zpracován v softwaru DesignScope viktor firmy EAT ve spolupráci s firmou Hedva, a. s. Moravská Třebová. V konečné fázi jsou návrhy zpracovány ve formě vzorníků.
The bachelor's dissertation focuses on sports bags in terms of a designer. I have been strongly influenced by hip-hop culture. My main goal of my dissertation was to connect two chosen techniques of weaving and printing. The theoretical part deals with the introduction of hip-hop culture and chosen printing and weaving techniques. It describes five main elements of hip-hop. As far as printing techniques are concerned, it deals with the use of digital sublimation printing and the creation of fabric on a Jacquard machine. The practical part is focused on the collection of designed sports bags. Here, I present a whole process of work on individual designs for printing and patterns for weaving, which has been designed and processed using software DesignScope viktor firm EAT in cooperation with Hedva a. s. Moravská Třebová. In the final stage, the designs are processed in the form of samplers.
Description
katedra: KDE; přílohy: katalog - vzorník žakárské tkaniny a digitálního tisku; rozsah: 75 s.
Subject(s)
hip hopová kultura, graffiti, textilie, žakárská tkanina, textilní tisk, sportovní tašky, hip hop culture, graffiti, textile, jacquard fabric, textile printing, sports bags
Citation
ISSN
ISBN