Elektrostatické zvlákňování polyakrylonitrilu

Title Alternative:Electrospinning of polyacrylonitrile
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této diplomové práci je sledován vliv soli a relativní vlhkosti vzduchu na proces elektrostatického zvlákňování a vlastnosti výsledné nanovlákenné vrstvy. Zkoumaným materiálem byl roztok polyakrylonitrilu ve směsi s TEAB. Teoretická část popisuje proces elektrostatického zvlákňování a parametry použitých látek. Experimentální část se zabývá vlivem relativní vlhkosti vzduchu a soli při elektrostatickém zvlákňování polyakrylonitrilu. V experimentální části jsou dále popsána jednotlivá zařízení a měřící metody použité při měření. Cílem této práce byla optimalizace parametrů elektrostatického zvlákňování roztoku polyakrylonitrilu ve směsi s TEAB pro výrobu nanovlákenných vrstev metodou Nanospider.
This diploma work determinens influence of salt and relative humidity on electrospinning and properties of resulting nanofibrous. Investigated material was blend of polyacrylonitrile solution and tetraethylammonium bromide solution. Theoretical part describes electrospinning process and characteristics of electrospun materials. Experimental part detects of salt and relative humidity on electrospinning of polyacrylonitrile solution. Next part in experiment describles of particular devices used for measurement. The purpose of this work is optimise of electrospinning polyacrylonitrile solution for process Nanospider.
Description
katedra: KNT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 49
Subject(s)
elektrostatické zvlákňování, relativní vlhkost, polyakrylonitril, tetraetylammonium bromid, electrospinning, relative humidity, polyacrylonitrile, tetraethylammonium bromide
Citation
ISSN
ISBN