Ekonomické dopady civilizačních chorob (se zaměřením na diabetes)

Title Alternative:Economic Impacts of Chronic Diseases (Focused on Diabetes)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Problems of chronic diseases and their influences on environment all around us is doubtless more and more important and its meaning is steadily higher. Notably with constantly increasing consumption and with our lifestyle´s trends. The author of this diploma work considers the right definition of current situation and its historical process as substantial and very important. Furthermore, one of the tasks is to find the most appropriate and most effective ways leading to solution. The main goal of this work is to provide an current overview and connexions between economic situations and chronical diseases as well as to predict the options of future trends including these problems. Mostly, the task of this work is focused on situation of the patient and his/her economic possibilities in connection with financial demands of diabetes. Another task is to find some ways to lowing costs in the Czech republic in comparison with global conditions. The author approaches these problems with maximal affort how to help people impacted by chronical diseases and to motivate them to finding the best ways of living. The author will use the special knowledges aquired in TUL for the processing of diploma work in the best way.
Problematika civilizačních chorob a jejich vliv na všechny oblasti života kolem nás bezpochyby nabývá na významu, zejména se stále se zvyšující spotřebou, ale také celkovým trendem životního stylu. Autor práce považuje za podstatné a velmi důležité jednak správně definovat současný stav a zohlednit jeho historii, jakožto najít nejvhodnější a nejefektivnější cesty k řešení problematiky. Cílem práce je jednak poskytnout současný přehled a souvislosti mezi ekonomickými situacemi a civilizačními chorobami, ale rovněž odhadnout možnosti budoucího vývoje v oblasti této problematiky. Práce je zaměřena jednak na situaci samotného pacienta a zkoumání jeho ekonomické situace v souvislosti s finanční náročností léčby diabetu, dále pak na hledání cest ke snižování nákladů na diabetes v ČR v porovnání s globální situací. Autor práce přistupuje ke zpracování s maximální snahou pomoci lidem trpícím civilizačními chorobami, nebo je alespoň motivovat k volbě té nejlepší cesty k jejich zdraví a rovněž se snahou co nejlépe využít veškeré teoretické odborné znalosti získané na TUL.
Description
katedra: KEK; přílohy: 1 CD; rozsah: 84 s., 7 s. obr příloh
Subject(s)
diabetes mellitus, diabetes mellitus type i, diabetes mellitus type ii, inzulin, costs, lowering of costs, patient, diabetes mellitus, diabetes mellitus i. typu, diabetes mellitus ii. typu, inzulin, snižování nákladů, náklady, pacient
Citation
ISSN
ISBN