Služby pro sportovní aktivity v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově, pro návštěvníky a pro místní obyvatele

Title Alternative:Services for sports activities in Rokytnice nad Jizerou and Harrachov, for visitors and local residents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is looking into solutions and comparison of a current state of sport services in Rokytnice nad Jizerou and Harrachov. It explores differences between utilization of sport activities by residents and visitors. An introductory theoretical part deals with policy and classification of a tourist industry, service marketing, and regional policy. The following part gives basic information about mentioned towns and their historical development, which merges into tourism development in these tourist resorts. The most extensive part is devoted to sport activities, their development, current state, their operators,and possibilities for further progress. This part is supported by a questionary survey in the end.
Tato diplomová práce se zabývá řešením a porovnáváním současného stavu služeb pro sportovní aktivity v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově. Hledá rozdíly v možnostech využívání sportovních aktivit místních obyvatel a návštěvníků. Úvodní teoretická část pojednává o politice a klasifikaci cestovního ruchu, marketingu služeb a regionální politice. Následuje část, která podává základní informace o sledovaných městech a jejich historickém vývoji, který přechází ve vývoj cestovního ruchu v těchto turistických střediscích. Nejrozsáhlejší část je věnována sportovním aktivitám, jejich vývoji, současnému stavu, jejich provozovatelům a možnostem dalšího rozvoje. Tato část práce je v závěru podložená dotazníkovým šetřením.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 95 s., 18 s. příloh
Subject(s)
regional development, services, sport services, tourism, regionální rozvoj, služby, sportovní služby, cestovní ruch
Citation
ISSN
ISBN