Paralelní verze Verse serveru

Title Alternative:Parallel version of Verse server
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá implementací paralelní verze Verse serveru. Protokol Verse je v této době ve fázi implementace nové verze, která by měla splňovat požadavky na real--timovou výměnu 3D dat mezi sdílenými aplikacemi, především v oblasti počítačové grafiky. Práce se zabývá rozšířením aktuální verze Verse serveru o takzvaný mód master a slave. Server v módu master bude schopen přijmout připojení od klientů i od slave serverů (server v módu slave). Dále bude master server nové klienty přesměrovávat na jeden z připojených slave serverů. Důraz je kladen na bezpečnost, jak při navázání spojení, tak při vzájemné komunikaci mezi servery. Z tohoto důvodu je využita bezpečnostní knihovna OpenSSL.
This bachelor thesis is focused at the implementation of the parallel version of the Verse server. Verse protocol Verse is nowadays in the stage of implementation of a new version that should meet the requirements for real--time 3D data transfer within the shared applications, particularly in the domain of computer graphics. Thesis id concerned with the extension of the Verse server's current version by so-called master and slave mode. Server in mode master will be able to accept the connections from clients, incl. slave servers (server in mode slave). In addition, the master server will forward new clients to one of the connected slave servers. Special emphasis is then placed on the security - both when estabilishing the connection and also on the common communication within the servers. Because of this the OpenSSL security library is used.
Description
katedra: NTI; přílohy: CD ROM; rozsah: 44 s.
Subject(s)
mód master, mód slave, verse, server, mode master, mode slave, verse, server
Citation
ISSN
ISBN