Badatelsky orientovaná výuka v zeměpisu na základní škole s přesahem do osobní zkušenosti žáka

dc.contributor
dc.contributor.advisorVávra Jaroslav, RNDr. Ph.D. : 55038
dc.contributor.authorSchovanec, Petr
dc.date.accessioned2022-12-18T05:17:58Z
dc.date.available2022-12-18T05:17:58Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-06-06
dc.date.submitted2019-11-28
dc.date.updated2022-6-6
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou. Jedná se o nový trend ve vyučování s cílem zefektivnit výuku přírodních věd na druhém stupni základních škol. Teoretická část práce pojednává o psychologických a pedagogických aspektech konstruktivistické koncepce vyučování, které je pro charakterizaci badatelsky orientované výuky stěžejní.Praktická část práce obsahuje na základě prostudovaných materiálů tzv. Návrhy cvičení na badatelsky orientovanou výuku v hodinách zeměpisu pro 2. stupeň základní školy. V těchto materiálech jsou obsaženy výukové aktivity, které se skládají z metodických a pracovních listů. Vybrané úlohy z materiálů byly otestovány během pedagogické praxe na základní škole.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with inquiry-based teaching. It is a new trend in education with the aim of increasing the efficiency of the teaching of natural sciences at the second stage of primary schools. The theoretical part of the thesis deals with psychological and pedagogical aspects of the constructivist concept of teaching, which is crucial for the characterization of inquiry-based teaching.The practical part of the thesis contains, based on the studied materials, it was made Suggestions of exercises for inquiry-based teaching in geographical lessons for the 2nd grade of primary school. These materials contain teaching activities, which consist of methodical sheets and worksheets. Selected exercises from the materials were tested during pedagogical practice at primary school.en
dc.description.mark2
dc.format63 s. + 55 s. příloha
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky, Mapy 0
dc.identifier.signatureV 202204338
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166554
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] tpABELL, S. K. (ed).tp Science teacher education. An international perspective. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publisher, 2000.par par[2] tpALVARADO, A. E., HERR, P. R.tp~Inquiry-based learning using everyday objects. Thousand Oaks, Calif: Cowrwin Press, 2003.par par[3] tpSTUCHLÍKOVÁ I., JANÍK T., PAPÁČEK M. a kol.tp Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7769-0par par[4] tpPAPÁČEK, Miroslav, ed.tp Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (DiBi 2010). Sborník příspěvků semináře, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-210-6par par[5] tpSTUCHLÍKOVÁ I., PETR J., PAPÁČEK M.tp Inquiry based teaching and future teachers? atitudes towars it. In: HONEROD HOVIED M. & GRAY P. (Eds.). Inquiry in science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning though inquiry based approaches in science (teacher) Education. Akademika Publishing, Trondheinm, Norway 2013. ISBN 978-82-519-2933-2par par[6]~tpKARVÁNKOVÁ, P., POPJAKOVÁ, D., VANČURA, M., NEDVĚDOVÁ, Š.tp~Inquiry-Based Education of Physical Geography. In: Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Cham 2016.~ISBN 978-3-319-43614-2par par[7]~tpROBERTS, Margaret.tp Learning through enquiry: making sense of the key stage 3 classroom. Sheffield: Geographical Association, 2003. ISBN 1-84377-103-9par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbadatelsky orientovaná výukacs
dc.subjectmetodika BOVcs
dc.subjectučení založené na bádánícs
dc.subjectvýuka zeměpisucs
dc.subjectinquiry-based teachingen
dc.subjectBOV methodologyen
dc.subjectinquiry-based science educationen
dc.subjectteaching geography at the second stage of primary schoolen
dc.titleBadatelsky orientovaná výuka v zeměpisu na základní škole s přesahem do osobní zkušenosti žákacs
dc.titleInquiry based teaching of geography at the secondary school with an overlap into the pupil's personal experienceen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineZE-OV
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationN7503
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000942
local.identifier.stag40611
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis178a0ad4-d70f-4d1e-90f8-fc6ca2918648
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4338
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
diplomovaa_prace_2022_Petr_Schovanec_komplet.pdf
Size:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_vedouci_Schovanec.doc
Size:
750 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
op_schovanec_niz.doc
Size:
883.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
schovanec.pdf
Size:
217.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP