Příprava předškolního dítěte na vstup do základní školy

dc.contributorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.advisorPicková Helena, Mgr. Ph.D. : 63434
dc.contributor.authorPejčinovičová, Martina
dc.date.accessioned2020-11-12T11:28:12Z
dc.date.available2020-11-12T11:28:12Z
dc.date.committed2020-5-1
dc.date.defense2020-06-17
dc.date.submitted2019-2-1
dc.date.updated2020-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá přípravou předškolního dítěte na vstup do základní školy ve dvou vybraných mateřských školách.Teoretická část obsahuje studium předškolní pedagogiky, školní zralosti, školní připravenosti a rozbor vývoje předškolního dítěte, který je rozdělen do oblasti tělesné, kognitivní a sociální. Praktická část využívá studie vývoje předškolního dítěte a aplikuje tyto oblasti v přímém pozorování a strukturovaném rozhovoru s učitelkami z vybraných MŠ z totožného regionu. Výzkumné šetření je zakončeno tvorbou metodických materiálů, které pomáhají připravit děti na vstup na základní školu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the readiness of s child of a pre-school age in terms of entering/starting elementery school, specifically at two chosen kindergartens.The theorical part contains the study of pre-school pedagogy, school readiness and maturity. Further, it examines the analysis of the pre-school child´sevolution, which id divided into physical, cognitive and social fields.The partical part uses a study of the development of a pre-school child and applies the areas in direct observation and structured interview with teachers from selected kindegartens from the same region. The research survey ends with the creation of methodological materials that help prepare children to enter primary school.en
dc.description.mark
dc.format76 s.
dc.format.extent2 strukturované rozhovory
dc.identifier.signatureV 202002316
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158090
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ, 2015. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. vydání. Brno: Edika. ISBN 9788026607939 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ, 2006. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0 PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ, 2013. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0495-4 SMOLÍK, Filip a Gabriela MÁLKOVÁ, 2014. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4240-3 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0644-6
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKlíčová slova: mateřská školacs
dc.subjectškolní zralost a připravenostcs
dc.subjectdítě předškolního věkucs
dc.subjectstrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectKey words: kindergartenen
dc.subjectschool maturity and readinessen
dc.subjectchild of a pre-school ageen
dc.subjectstructured interviewen
dc.titlePříprava předškolního dítěte na vstup do základní školycs
dc.titlePreparation of a pre-school child for its transfer to primary schoolen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationCPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000427
local.identifier.stag40630
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668732
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2316
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.martina.pejcinovicova.pdf
Size:
1.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Pejcinovicova.pdf
Size:
313.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Pejcinovicova_oponent.pdf
Size:
310.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Pejcinovicova.pdf
Size:
174.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP