Zařízení pro statistické vyhodnocení použití dezinfekce rukou

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro statistické vyhodnocení dezinfekce rukou. Práce se zaměřuje na vývoj hardwarového a softwarového systému, který je schopen sbírat data o počtu osob, které desinfekční stanici použijí. Sesbíraná data se odesílají do vybrané cloudové platformy, kde se vytváří grafické znázornění.
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a device for statistical evaluation of hand disinfection. The thesis focuses on the development of a hardware and software system capable of collecting data on the number of people using the disinfection station. The collected data is sent to a selected cloud platform where graphical representation is created.
Description
Subject(s)
Desinfekční stanice, ThingSpeak, ESP32-C3
Citation
ISSN
ISBN