Zajištění úvěrových obchodů

Title Alternative:Assurance of credit trade
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zajištěním úvěrových obchodů, které patří k jedněm z nejdůležitějších podmíněk poskytování úvěru. V první kapitole je rpzebrán problém úvěrového rizika, které banky podstupují. Dále se zde informuje o zajišťovacích instrumentech, které banky mají k dispozici pro zajištění rizika neslpacení závazku. třetí kapitola se zabývá regulačními podmínkami úvěrových rizik dané centrální bankou a jejich členění jako podlkad pro výpočet rezerv a opravných položek. V další části je popsán obecný postup při posuzování úvěrové způsobilosti žadatele o úvěr jako jednu z podmínek hodnocení rizik vznikajících ze strany dlužníka.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN