Archeolog Jan Filip do roku 1948

Abstract
Cílem diplomové práce je sepsání biografie archeologa Jana Filipa do roku 1948. Výsledná práce nejprve analyzuje poměry, ze kterých archeolog pocházel se zřetelem k rodinnému zázemí. Rozebírá studia Jana Filipa včetně vojenské služby a věnuje pozornost jeho činnosti inventarizační, pedagogické a publikační. Pro lepší orientaci je přidán jmenný a místní rejstřík včetně příloh. Badatel má možnost nahlédnout do první poloviny života významného českého archeologa.
The aim of the thesis is writing a biography of archaeologist Jan Filip up to 1948. Outcome analyzes the proportions of which came archaeologist with regard to family background first. Analyzes Jan Filip's studies including military service and pays attention to his actions in inventory, teaching and publication. For better orientation is added a local and names register including attachments. The researcher has an insight into the first half of the life of important Czech archaeologist.
Description
Subject(s)
archeologie, prehistorie, česká archeologie, Chocnějovice, Jan Filip, český pravěk, historie, archeology, prehistory, Czech archeology, Chocnějovice, Jan Filip, Czech prehistory, history
Citation
ISSN
ISBN