Metody měření pasivních odporů spalovacích motorů

Title Alternative:Measurement Methods for Passive Resistances in Combustion Engines