Romská religiozita

Title Alternative:Roma religiozity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis concerns with description and analysis of forms of Roma religiosity. It is focused on the formation process of Roma religiosity and its manifestation both in everyday life and in ritual behavior of Gypsies. Furthermore, it deals with the transformation of traditional Roma religiosity, especially in the second half of the 20th century, and the impact of new religious movements on the current population.
Diplomová práce se zabývá popisem a analýzou podob religiozity romské komunity. Zaměřuje se na proces formování romské religiozity a její projevy jak v kaţdodenním životě, tak také v rituálním chování Romů. Dále se věnuje proměnám tradiční romské religiozity, zejména ve druhé polovině 20. století, a vlivu nových náboženských hnutí na současnou romskou populaci.
Description
katedra: KFL; rozsah: 85 s. (20440 slov)
Subject(s)
traditional religiosity, secularization, ethnic minority, nation, identity, migration, assimilation, variability of phenomena, transition rituals, ritual uncleanliness, mule, pentecostal/charismatic movements, tradiční religiozita, sekularizace, etnikum, národ, identita, migrace, asimilace, variabilita fenoménu, přechodové rituály, rituální nečistota, mule, letniční/charismatická hnutí
Citation
ISSN
ISBN