Českoslovenští sportovci na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 a reflexe jejich výsledků v Československu

Title Alternative:The Czechoslovak Sportsmen at the Olympic Games in Berlin in 1936 and the Reflection of their Results in Czechoslovakia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis treats of summer Olympic Games in Berlin in the context of international relations. I focused on Czechoslovak athletes? participation. First part of my thesis deals with the decision to choose Berlin as a hosting country of XI Olympic Games in 1936, with the change of the regime in Germany after Hitler?s Machtübernahme and with creation of extensive international resistance movement that sought to replace Olympic Games to another country. The reason of this resistance movement was chasing of political enemies by the Nazi regime, racial discrimination and aryanization of the German sport. In the next part I analyzed the course of IV winter Olympics in Garmisch-Partenkirchen which inherently belonged with Berlin Summer Olympics. I focused especially on presentation of the results of Czechoslovak athletes in Czechoslovak press. Then I addressed the events which took place between summer and winter Olympics, mainly the German occupation of Rhineland in March 1936. I analyzed the course of Olympic torch relay which, in 1936, took place for the first time in the history of the Games. In the last part I focused on the analysis of the Berlin Summer Olympics and, once again, I went into presentation of the results of Czechoslovak sportsmen in the domestic press. The thesis is based on study of extensive professional Czech and German literature, published sources and contemporary press.
Tato diplomová práce je analýzou průběhu letních olympijských her v Berlíně v kontextu mezinárodních vztahů se zaměřením na účast československých sportovců. V první části jsem se zabývala především volbou Berlína místem pro uspořádání XI. olympijských her v roce 1936, změnou režimu v Německu nástupem Hitlera k moci a vytvořením rozsáhlého mezinárodního hnutí bojkotu usilujícího o přeložení her z Berlína na jiné místo. Příčinou vzniku tohoto hnutí bylo pronásledování politických nepřátel nacistickým režimem, rasová diskriminace a především arizace německého sportu. V další části jsem analyzovala průběh IV. zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchen, které k letním berlínským hrám neodmyslitelně patřily. Zde jsem se zaměřila především na reflexi výsledků československých sportovců v československém tisku. Dále jsem se věnovala událostem, jež se odehrály mezi zimními a letními olympiádami, především německému obsazení Porýní v březnu 1936. Analyzovala jsem průběh štafetového běhu s olympijskou pochodní, který se v roce 1936 konal poprvé v historii olympijských her. V poslední části pak přistupuji k analýze letních olympijských her v Berlíně a opět zde podávám reflexi výsledků československých sportovců v domácím tisku. Diplomová práce je založena na studiu rozsáhlé odborné české a německé literatury, vydaných pramenů a dobového tisku.
Description
katedra: KHI; rozsah: 151 s. (294 134 znaků)
Subject(s)
olympic games, Berlin, garmisch-partenkirchen, international resistence movement, jewish athletes, International olympic committee, Czechoslovak olympic committee, relay race with olympic torch, Hitler, Goebbels, von Tschammer und Osten, von Halt, Lewald, diem, olympijské hry, Berlín, garmisch-partenkirchen, mezinárodní hnutí bojkotu, židovští sportovci, Mezinárodní olympijský výbor, Československý olympijský výbor, štafetový běh s olympijskou pochodní, Hitler, Goebbels, von Tschammer und Osten, von Halt, Lewald, diem
Citation
ISSN
ISBN