Mediální výchova v hodinách českého jazyka

Title Alternative:Media Education in the Czech Language Classes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the diploma thesis Media education in the Czech language classes is to address the question of how to didactically assess the theme of media in cross-curricular Czech lessons as well as to examine possibilities of its implementing. The theoretical part summarizes basic observations about the media, which is the foundation for the practical part of thesis. This section introduces the questionnaire inquiry findings presenting the current situation of teachers who are having to grapple with this issue. Moreover it suggests classroom activities that weave together Media education and the Czech language classes. It is all appended with methodical notes, working lists and authentic material. Final part brings two miniprojects which were taught at school, together with the procedure evaluation and examples of pupils´ work.
Diplomová práce Mediální výchova v hodinách českého jazyka se zabývá aktuální pedagogickou otázkou didaktického uchopení tohoto průřezového tématu a možnostmi jeho začleňování do výuky. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky o světě médií, které jsou podstatnými výchozími informacemi pro část praktickou. Ta předkládá výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo obecně prozkoumat momentální situaci učitelů, kteří se potýkají s tímto problémem. Dále jsou zde nabídnuty konkrétní aktivity propojující průřezové téma Mediální výchova s předmětem Český jazyk a literatura, doplněné o metodické poznámky, pracovní listy a autentický materiál. Poslední část práce prezentuje miniprojekty, jež byly realizovány na školách, součástí je zhodnocení průběhu projektů a předložení konečných produktů žáků.
Description
katedra: KCL; přílohy: 1 CD; rozsah: 96 s. + 27 s. příloh
Subject(s)
media education, media literacy, media communication, marketing communication, media audience, media effects, manipulation and persuasion, mediální výchova, mediální gramotnost, mediální komunikace, marketingová komunikace, mediální publikum, účinky médií, manipulace a persvaze
Citation
ISSN
ISBN