Evaluace programu ''Člověk a krajina Jizerských hor - strategie budoucího využívání''

Title Alternative:Evaluation of the program ''People and the landscape of the Jizera mountains - strategy for future using''
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je věnovaná evaluaci programu ''Člověk a krajina Jizerských horstrategie budoucího využívání'' realizovaného střediskem ekologické výchovy na osadě Jizerka, jehož hlavní snahou je rozvoj výzkumných kompetencí a schopností analyzovat environmentální konflikty.V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy environmentální výchova a evaluace. Dále jsou představena nejvýznamnější ekologická střediska Libereckého kraje. Výzkumná část je zaměřena na evaluaci programu. Data k tomuto účelu byla získávánapomocí dovednostních testů, pozorování, rozhovorů a písemné reflexe učitelů. Evaluace naznačuje, že je program špatně sestaven. Žádná z měřených proměnných totiž nepotvrdila statisticky významný rozdíl, tudíž nelze předpokládat vliv programu. Na základě nasbíraných kvalitativních dat jsou v poslední části práce navrženy možné modifikace programu.
Description
50 s., 22 s. příl. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
environmental education, environmentální výchova a vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN