Děti s autismem

Title Alternative:Autistic Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou jedinců s autismem žijících v ústavní péči se zaměřením na jejich socializace. Cílem bylo přiblížit život v "LILA domově pro postižené děti" a nastínit předpoklady socializace jedinců s autismem. Míra naplnění cíle závisela na pozorování chování konkrétního jedince s autismem. Práci tvořily dvě části - teoretická a praktická. V části teoretické prostřednictvím odborných zdrojů byla objasněna podstata autismu, zařízení ústavní péče a metody využívané v oblasti vzdělávání daných jedinců. Praktická část práce seznámila čtenáře s "LILA domovem pro postižené děti", nastínila způsob jejich života, zjišťovala pomocí kasuistiky, analýzy dat z dlouhodobého přímého pozorování a výpovědí ošetřujícího personálu dětí, jakými metodami práce by bylo možno přispět k dosažení socializace u dětí v ústavní péči.
Bachelor work was engaged in the problems of autistic children living in institution with a view to socialization. The aim of work was to show life in {\clq}"LILA shelter for handicapped children" and outline the possibilities of their socialization. The measure of filling the aim depended on objective observation of specific individual´s behavior. The work consisted of two parts - theoretical and practical. In the teoretical part throught sources was clarified the substance of autism, arrangement of institutional care and methods used in the education of the individuals. In the practical part of the work acqainted the reader with {\clq}qLILA shelter for handicapped children``, outlined the way of their life, investigated with help of case studies, data analysis from direct long-thermed observation and children´s staff statement, such methods of work could contribute to the socialization children in institutional care.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 82 s.
Subject(s)
autismus, cíl práce, metody a strategie výchovy, návrhy, popis zkoumaného vzorku, použitá metoda, výsledky, zařízení ústavní péče, aim of work, autism, arrangement of institutional care, educational methods and strategies, proposals, results, searched sample description, used methods
Citation
ISSN
ISBN