Oděvy pro seniory

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou oblékání seniorů s omezenou hybností. Teoretická část rozděluje seniory. Popisuje průzkum českého a zahraničního trhu, co se týká oděvů a drobné přípravy, za účelem zjištění tvarového řešení oděvu a nalezení vhodného materiálu a prvků, které usnadní oblékání seniora. V praktické části je navržen a vytvořen adaptivní oděv pro seniora
The bachelor thesis deals with the issue of dressing seniors with limited mobility. The theoretical part concerns the division of seniors. It describes a survey of the Czech and foreign market in the field of adaptive clothing and small preparation. In order to discover the right shape of the clothes, find suitable material and features to facilitate the dressing of seniors. The practical part includes a proposal of adaptive clothing for seniors which is then designed.
Description
Subject(s)
Oděv, Senior, Drobná příprava, Průzkum, Adaptivní, Clothing, Senior, Training, Research, Adaptive
Citation
ISSN
ISBN