Analýza šicích schopností kevlarových a nomexových šicích nití

Title Alternative:The analysis of the sewing ability of the Kevlar and the Nomex sewing threads
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Main purpose of this thesis was analyze sewing potentialities Kevlar and Nomex sewing threads.Final work consist in four basic parts.The firts part is devoted to Kevlar and Nomex threads and offered range of Kevlar and Nomex sewing threads. In the second part is described sewing ability sewing threads and factors,that affect it. There are included even various procedure testing sewing potentialities.Third part consider of straining sewing threads in process sewing and effects causing to straining sewing threads.The fourth part is an experiment,that consider problems of sewing potentialities Kevlar and Nomex sewing threads.It was done additional measurement of stregth Kevlar and Nomex sewing threads in linear form.In conclusion is described sewing potentiality tested sewing therads.
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat šicí schopnost kevlarových a nomexových šicích nití. Závěrečná práce se skládá ze čtyř základních částí. První část je věnována vláknům Kevlar a Nomex a nabízenému sortimentu kevlarových a nomexových šicích nití. V druhé části je popsána šicí schopnost šicích nití a faktory, které ji ovlivňují. Uvedeny jsou i různé metodiky zkoušení šicí schopnosti. Třetí část se zabývá namáháním šicích nití v procesu šití a vlivy působící na namáhání šicích nití. Čtvrtá část je samotný experiment, který se zabývá problematikou šicí schopnosti kevlarových a nomexových šicích nití. Bylo provedeno doplňkové měření pevnosti kevlarových a nomexových šicích nití v lineárním tvaru. V závěru je popsána šicí schopnost zkoušených šicích nití.
Description
katedra: KKV; přílohy: Materiálová příloha 1,katalog 1; rozsah: 63 s, 60 s
Subject(s)
fibre kevlar, fibre nomex, sewing ability, sewing threads, hemming machine, sew, setting, vlákno kevlar, vlákno nomex, šicí schopnost, šicí nitě, šicí stroj, šití, seřízení
Citation
ISSN
ISBN