Projekt realizace street workoutového hřiště

Title Alternative:Project of Realization of the Streetworkout Playground
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektu sloužícího jako podklad pro vybudování street workoutového parku v prostorách KTV TUL. První část práce se věnuje poskytnutí informací o street workoutu jako sportu. V další části autor poskytuje přehled o street workoutových hřištích v České republice. Následně jsou zpracovány stanoviště, které street workoutový park obsahuje. Poslední kapitola se věnuje vytvoření projektu street workoutového hřiště upraveného podmínkám prostorů u KTV TUL.
The main goal of the bachelor´s thesis is to prepare a project that should work as a foundation for building a street workout playground in KTV TUL area. The first part is focused on giving the information about the street workout playground. In the next park the author is sharing the overview about street workout playgrounds in the Czech republic. Furthermore, the stationsof the street workout playground are described. The last part is about creating a suitable project of the street workout playground for the KTV TUL area.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN