Vliv změn tahové síly v osnově v průběhu technologie tkaní na mechanické vlastnosti lněné nitě

Title Alternative:The effecting of changes of tension force in warp during weaving technology on mechanical properties of linen yarn
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je ozrřejmění vlivu napětí osnovních nití na mechanické vlastnosti nití v průběhu technologie tkaní. Jak se změnou vazby a dostavy útku u lněných nití v plátnove, keprove a atlasové vazbě mění tahová síla v osnově tkaniny. Porovnávali jsme změny mechanických vlastností (pevnost a tažnost) osnovních nití před snováním, po snování a tkaní. Teoretická část je věnována poznatkúm o vlivu tahových síl při tvorbě tkaniny, přípravními prácemi souvisejícimi s tvorbou tkaniny (soukání, snování) a samotní technológií tkaní, měřením tahových síl v osnově.
The aim of this work is the analysis of relation between warp strand tension and strand mechanical properties during the weaving. The dependence of pull force on binding change and texture woof for linen fabric in homespun weave and sateen weave binding was investigated. The changes of mechanical properties (stress and strain) warp strands before spinning and after spinning and weaving were compared. Theoretical part is devoted to the function of pull forces during the fabric creation (twisting and spinning) to the preparatory works related to the fabric creation and to the measurement of pull forces in warp.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD ROM - 2x; rozsah: 69
Subject(s)
příze, osnovní lněná nit, dostava útku, dostava osnovy, hmotová nestejnoměrnost, pevnost, tažnost (poměrné prodloužení), tkaní, prošlup, jemnost, tahová síla, soukání, snování, yarn, web linen stitch, texture woof, texture web, mass irregularity, stress, strain (relative continuation), woven, shed, fineness, tension force, winding, warping
Citation
ISSN
ISBN