Tanec života - oděvní kolekce

Title Alternative:Dance of Life - fashion collection
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Inspirací pro moji bakalářskou práci se stal tanec a především okamžik, kdy se mu člověk, který není profesionálním tanečníkem, rozhodne zcela odevzdat. Filmové záběry a fotografie tančících lidí, které jsem zachytila, mě vedly společně s prostudovanou literaturou k zamyšlení nad současnou společností. Dostala jsem se tak ke spojení a zároveň i k názvu mé bakalářské práce "Tanec života". Jednou z forem, ke kterým jsem se rozhodla pro vyjádření mých pocitů a myšlenek, je i film. Z něho dále čerpám pro vytvoření oděvní kolekce a tisku, ve kterých odrážím také inspiraci z rytmu a pohybu při tanci. V závěru propojuji všechny formy vyjádření v jediném výstupu, jímž je film zachycující vlastní myšlenku "tance života".
The inspiration for my bachelor's thesis became dance and especially the moment, when a person, who is not a professional dancer, decides to submit himself orherself to it completely. My film clips and photographs of dancing people together with studied literature made me think about contemporary society. That is what led me to the connection as well as to the main topic of my thesis: "Dance of Life". One of many forms I chose to utilise in order to express my feelings and thoughts is also film. It is the source for my fashion collections and prints in which I reflect my inspiration from rhythms and dance moves. In the conclusion, all the forms of expression are connected into a single outcome, which is a film that embraces the very thought of "dance of life".
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 DVD; rozsah: 87 s., 31 s. obr. příloh,
Subject(s)
pohyb, rituál, rytmus, sítotisk, tanec, vyjádření, movement, ritual, rhythm, silkscreen, dance, expression
Citation
ISSN
ISBN