Vliv orientace některých polopropustných textilií na jejich paropropustnost měřenou na přístroji typu Skin Model

Title Alternative:EFFECT OF ORIENTATION OF SOME SEMI-PERMEABLE FABRIC ON THE MEASURED WATER VAPOR IN THE SKIN TYPE OF DEVICE MODEL
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem vlivu orientace polopropustných textilií na jejich paropropustnost. Cílem této práce bylo určit, jaký vliv má orientace vzorku na jeho paropropustnost a také porovnat odchylky ve výsledcích získaných Klasickou gravimetrickou metodou s výsledky naměřenými na přístroji PERMETEST.
This thesis deals with the problem of the influence of semi-permeable fabric orientation on the vapor permeability. The aim of this study was to determine how much influence the orientation of the sample to the vapor permeability and also to compare the variation in results obtained by the classical gravimetric method with those obtained by the device PERMETEST.
Description
katedra: KHT; rozsah: 51
Subject(s)
komfort, paropropustnost, výparný odpor, polopropustná membrána, permetest, orientace, comfort, vapor permeability, evaporative resistance, semi-permeable membrane, permetest, orientation
Citation
ISSN
ISBN