Hodnocení vrásnění švů

Title Alternative:Hodnocení vrásnění švů
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na analýze hodnocení vrásnění švů, jakožto nežádoucího jakostního jevu, která ovlivňuje vzhled švů. Teoretická část práce shrnuje způsoby současného stavu hodnocení této problematiky.Experimentální část se věnuje nové metodice hodnocení vrásnění švů pomocí triangulačního laserového snímače, která umožňuje detekování vrásnění již při šicím procesu online. Závěrečným cílem práce bylo navrhnout a doporučit optimální podmínky pro budoucí práci se snímačem při průmyslovém využití.
Title of the Master´s Thesis: Evaluation of seam puckeringThesis is focused on analysis of evaluation of seam puckering, as an undesirable quality phenomenon that affects the appearence of seams.The theoretical part summarizes the currante stateof assessment of this issue.The experimental part deals with a new method of evaluation of seam puckering using a triangulation laser sensor which allows detection of seam puckering during the sewing proces online. The final aid of the thesis was to design and recommend optimal conditions for future work with the sensor in industrial use.
Description
Subject(s)
Povrch, vrásnění, vrásnění švů, triangulační laserový snímač, MATLAB, Metralight, hodnocení, Surface, pucker, seam puckering, triangulation laser sensor, MATLAB, Metralight, evaluation
Citation
ISSN
ISBN