Sbory a soubory působící při ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci

Title Alternative:Musical ensembles at the elementary school and primary school of arts Jablonová in Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Resumé Cílem diplomové práce bylo zmapování činnosti sborů a souborů působících při ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci. Zabývá se detailním popisem jednotlivých sborů a souborů, které navštěvují děti mladšího a staršího školního věku. Byly zjišťovány jejich aktivity v oblasti hudby - náplň a frekvence zkoušek, požadavky při přijímání nových členů, počet dětí působících v těchto sborech a souborech, jejich koncertování.Součástí práce bylo i oslovení několika bývalých absolventů ZŠ A ZUŠ Jabloňová v Liberci a zjišťování jejich následného vývoje v hudebním světě.Zjišťování bylo prováděno pomocí rozhovorů s jednotlivými osobami a formou krátkých dotazníků.
This diploma work deals with the recognition and the description of choirs and ensembles working at the ZŠ end ZUŠ Jabloňová in the city of Liberec. It covers the detailed description of those choirs and ensembles attended by the children of a younger and an older school age. Their activities in the sphere of music have beer concerned - the content and the frequecy of rehearsals, demands while accepting the new members, a number of children working in these choirs and ensembles, their concert activity. The part of the diploma work have also been the address of some late graduates of the ZŠ and the recognition of their developement in the world of music afterwards. The research has been donc using conversations with the particular persons and by the form of short questionairs.
Description
katedra: KPV; rozsah: 65 stran,bez příloh
Subject(s)
klíčoví slova, sbor, soubor, hudba, školní orchestr, práce s hudebním tělesem, choir, ensemble, music, school orchestra, work with musical entity
Citation
ISSN
ISBN