Prodej technických textilií

Title Alternative:SALES OF INDUSTRIAL TEXTILES
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technickými textiliemi a jejich výrobou ve společnosti BARTOŇ - textilní závody a.s.. První část práce se zabývá obecně technickými textiliemi, společností BARTOŇ - textilní závody a.s. a technickými textiliemi zde vyráběnými. Druhá část práce popisuje provedený průzkum a analýzu trhu. Třetí část práce se zabývá možnými směry výroby a obchodování společnosti při použítí stávajícího strojního vybavení, případně s minimálními investičními náklady. Na základě poznatků pak jsou navrženy konkrétní možné směry dalšího vývoje společnosti.
This bachelor´s work deals with technical textile and there produce in firm BARTOŇ - textilní závody a.s.. The first part is about technical textiles generally, firm BARTOŇ - textilní závody a.s and firm´s technical textiles. The second part bachelor´s work describe research and analyse of market. The third part is about possibilities production and sales without machine changes or new machine investment. On the basis of knowledge are designed concrete possible way for next progression of company.
Description
katedra: KHT; rozsah: 42
Subject(s)
technické textilie, režné tkaniny, podkladové tkaniny, technical textiles, grey cloths, back cloths
Citation
ISSN
ISBN