Diagnostika školní nezralosti

Title Alternative:Diagnostic school immaturity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je zpracovat ucelený přehled o problematice školní nezralosti. Více je práce zaměřena na diagnostiku, ale jsou zde i obecné informace a právní normy. V teoretické části seznamuje s vývojovými etapami dítěte, se znaky školní nezralosti a se zahájením školní docházky. Praktická část se zabývá konkrétními metodami určenými pro diagnostiku školní nezralosti a stručně je představuje. Dále je navrženo, jak by mohl vypadat zápis do základní školy. Tato práce by měla poskytnout náhled, na jaké projevy dítěte se zaměřit a jak odhalit nedostatky v některé oblasti.
The aim of this diploma work is to present an overview of the issue of school immaturity. The paper is focused mainly on diagnostics, but it also provides a general introduction to the topic including a summary of the main rules of law. The theoretical section describes the developmental stages in children, and informs about the criteria of school immaturity and about the beginning of school education. The practical section briefly introduces concrete methods for diagnosing school immaturity. A redesigned process of primary school matriculation is suggested. The presented paper outlines the aspects of the child´s behaviour which should be analysed, and discusses ways of unravelling the child´s gaps in specific areas.
Description
katedra: KPV; rozsah: 52 s., 4. s. příloh.
Subject(s)
školní nezralost, diagnostika, odklad školní docházky, předškolní věk, zápis do základní školy, school immaturity, diagnostics, postponement, preschool age, primary, schoool matriculation
Citation
ISSN
ISBN