Návrh a realizace fotovoltaické elektrárny a její připojení do rozvodné sítě

Title Alternative:Design and Implementation of Photovoltaic Power Station and own Connection to the Electricity Grid
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat fotovoltaickou elektrárnu a následně ji připojit do rozvodné sítě. V práci je rozebrán princip fotovoltaického jevu a činnost fotovoltaických článků. Dále jsou zde probrány jednotlivé konstrukční prvky fotovoltaických elektráren. Další částí práce je návrh a realizace fotovoltaické elektrárny. Jsou zde specifikovány jednotlivé možnosti výstavby nosných konstrukcí, jak na různých typech střech, tak na otevřeném prostranství. Je zde rozebrána kompletní legislativa, která je nutná pro stavbu a připojení fotovoltaické elektrárny do rozvodné sítě. V závěru se práce věnuje možnostem propojení elektrárny s PC a její správou přes PC.
The aim of this work was to design and implement a photovoltaic power station and then connect it to the grid. The paper analyzes the principle of photovoltaic effect and operation of hotovoltaic cells. There is also focuse on different elements of the design of photovoltaic power plants. Another part of the work is the design and implementation of solar power. There are specified various options as the construction of supporting structures on different types of roofs and the open areas. There is also described the entire piece of legislation which is necessary for the construction and connection of photovoltaic power to the grid. In conclusion, the paper deals with possibilities of linking with a PC and its management via PC.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD; rozsah: 70
Subject(s)
fotovoltaická elektrárna, propojení, photovoltaic power station, connecton
Citation
ISSN
ISBN