Nová budova Gymnázia Přírodní škola

Title Alternative:New school building Natural School
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Návrh architektonickými prostředky formuluje myšlenky a principy Gymnázia Přírodní škola. Zkoumá městskou struktura lokality Praha - Bubeneč a vybírá deset archetypálních lokalit na základě obrazu školy v městské struktuře. Na ředkládaném řešení - Městský blok práce detailně popisuje kompoziční vztah školy, umístěné ve vnitrobloku s bytovými jednotkami. Veřejná budova - Škola utváří a je utvářena veřejným prostorem a tvoří řád, hierarchii prostorů. Typologicky lze školu pojmenovat jako pavilonovou stavbu s atrii propojenými vnitřní chodbou s pochozí střechou.
The project of Gymnasium of Nature school formulates ideas and principels with architectural language and tools.It studies city structure of Prague district Bubeneč and is selecting 10 archetypal localities based on image of school typology in structure of city. The solution - City block describes composing relationships between school and housing units inside of block in details.Public building - School forms and it is also formed by public space and is setting order and hierarchy.Typology of building is pavilion house with atriums, which are connected with corridor. On top of it is walkable roof.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN