Žákovský slang na Turnovsku

Title Alternative:Pupil's Slang in the Turnov Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce pojednává o žákovském slangu aktuálně užívaném v Turnově a jeho okolí. Nejprve jsou v nejobecnějším měřítku popsány útvary českého národního jazyka, z těchto útvarů se práce podrobněji věnuje slangu a žákovskému slangu, uvádí jejich definice, prostředí, v němž se užívají, dále pak charakteristické znaky a důležité pojmy. Na útvary českého národního jazyka navazuje kapitola zabývající se způsoby, jimiž se obohacuje slovní zásoba slangů. Tato kapitola, jež využívá především Hubáčkových poznatků z oblasti tvoření nových slangismů, uzavírá teoretickou část práce.Praktická část vychází z nasbíraného jazykového materiálu (dotazníkovou metodou), který je uveden na začátku empirické části. Za soupisem sebrané látky následuje její rozbor a interpretace. Práce se v této části soustředí především na cizojazyčné přejímky, slovotvorné slangismy, intertextualitu, prostředky s kladným a záporným expresivním příznakem, originální metafory a metonymie. Dále práce sleduje, do jaké míry se shoduje žákovský slang v téže lokalitě, porovnává slang žáků se slangem studentů, uvádí změny, k nimž v žákovském slangu za 30 let došlo. Práci uzavírá závěr shrnující výsledky, jichž se dosáhlo.
Description
53 s., 3 s. příl. :tab. +CD ROM
Subject(s)
slang, Czech language, slang, čeština
Citation
ISSN
ISBN